Các gói cá nhân

Nếu bạn đang muốn triển khai cho đơn vị, vui lòng xem bảng giá triển khai ở đây

ON DEMAND

100.000 đ/gói
trong vòng
15 ngày (+7 ngày/gói)

 • 20 lượt/gói
 • 1000 trang/gói
 • Ưu tiên xử lý
 • Chia sẻ tài liệu
 • Kiểm tra nhóm
 • Sao lưu
 • Hỗ trợ online

PERSONAL

750.000 đ/tháng
hoặc
4.000.000 đ/năm

 • 20 lượt/ngày
 • 1000 trang/ngày
 • Ưu tiên xử lý
 • Chia sẻ tài liệu
 • Kiểm tra nhóm
 • Sao lưu
 • Hỗ trợ online

PREMIUM

1.500.000 đ/tháng
hoặc
8.000.000 đ/năm

 • 50 lượt/ngày
 • 3000 trang/ngày
 • Ưu tiên xử lý
 • Chia sẻ tài liệu
 • Kiểm tra nhóm
 • Sao lưu
 • Hỗ trợ online

Bảng so sánh các tính năng ở mỗi gói

ON DEMAND PERSONAL PREMIUM
Kiểm tra trùng lặp
Số PAGE ưu tiên/ngày 0 500 1000
Số PAGE tối đa/ngày 0 1000 3000
Số lượt tối đa/ngày 0 10 25
Nhận tài liệu chia sẻ
Kiểm tra nhóm
Cho phép kiểm tra nhóm Không Không
Số tài liệu trong một nhóm Không Không 50
Kiểm tra giữa các nhóm với nhau Không Không
Chính sách bổ sung
Hạn sử dụng 15 ngày (+7 ngày/gói) 30 ngày sau khi ngừng dịch vụ 30 ngày sau khi ngừng dịch vụ
Hỗ trợ 24/7 24/7 24/7
Backup dữ liệu Không Hàng tháng Hàng tuần