Các gói cá nhân

Nếu bạn đang muốn triển khai cho đơn vị, vui lòng xem bảng giá triển khai ở đây

Dùng thử

Miễn phí 10 ngày đầu tiên
 • 3 lượt/ngày
 • 150 trang/ngày
 • Ưu tiên xử lý
 • Chia sẻ tài liệu
 • Kiểm tra nhóm
 • Sao lưu
 • Hỗ trợ online

Cá nhân

99.000 VND/10 ngày
 • 20 lượt/ngày
 • 1,000 trang/ngày
 • Ưu tiên xử lý
 • Chia sẻ tài liệu
 • Kiểm tra nhóm
 • Sao lưu
 • Hỗ trợ online

Premium

299.000 VND/10 ngày
 • 50 lượt/ngày
 • 2,500 trang/ngày
 • Ưu tiên xử lý
 • Chia sẻ tài liệu
 • Kiểm tra nhóm
 • Sao lưu
 • Hỗ trợ 24/7

Bảng so sánh các tính năng ở mỗi gói

Dùng thử Cá nhân Premium
Kiểm tra trùng lặp
Số PAGE ưu tiên/Ngày 0 500 1000
Số PAGE tối đa/Ngày 150 1000 2500
Số lượt tối đa/Ngày 3 10 25
Nhận tài liệu chia sẻ Không
Kiểm tra nhóm
Cho phép kiểm tra nhóm Không
Số tài liệu trong một nhóm Không 10 50
Kiểm tra giữa các nhóm với nhau Không Không
Chính sách bổ sung
Hạn sử dụng 15 ngày 30 ngày sau khi ngừng dịch vụ 30 ngày sau khi ngừng dịch vụ
Hỗ trợ 24/7 24/7 24/7
Backup dữ liệu Không Hàng tháng Hàng tuần